Uutiset > Yleinen > Hae mukaan valiokuntatoimintaan kaudelle 2018

Hae mukaan valiokuntatoimintaan kaudelle 2018

Suomen Cheerleadingliitossa toimii viisi valiokuntaa: nuorisovaliokunta, seuravaliokunta, tuomarivaliokunta (ja sääntötoimikunta), kurinpitovaliokunta ja kilpailuvaliokunta. Valiokuntatoimintaan haetaan mukaan vuosittain (pois lukien kurinpitovaliokunta) ja haku on nyt auki. Valiokuntiin haetaan vapaamuotoisella sähköpostilla sen valiokunnan puheenjohtajalle, jonka toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Haku on avoinna perjantai 26.1.2018 saakka. Alta löytyy lisätietoa valiokunnista ja sähköpostiosoitteet, johon hakemukset tulee lähettää kunkin valiokunnan osalta.

Nuorisovaliokunta on elin, joka vastaa nuorten harrastajien osallistamisesta liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Nuorisovaliokunnan jäsenten tulee olla 13–19-vuotiaita. Hakemukset nuorisovaliokuntaan: nuorisovaliokunta_pj(a)scl.fi

Seuravaliokunta on SCL:n seurakehittämistoiminnasta vastaava elin. Seuravaliokunnassa tulee olla kattava edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) sekä eri alueella toimivista jäsenseuroista. Seuravaliokunnan edustajista valitaan vuosittain aluevastaavat, jotka toimivat edustajina omalla toimialueellaan. Hakemukset seuravaliokuntaan: seuravaliokunta_pj(a)scl.fi

Tuomarivaliokunta on cheerleadingin tuomaritoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan alaisuuteen kuuluu sääntötoimikunta. Tuomarivaliokunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja. Hakemukset tuomarivaliokuntaan: tuomarivaliokunta_pj(a)scl.fi

Sääntötoimikunta on cheerleadingin kilpailusäännöistä vastaava elin. Sääntötoimikunta järjestää vuosittain kaksi sääntöfoorumia jäsenistölle sekä valmistelee tarvittavat kilpailusääntömuutokset hallitukselle. Sääntötoimikunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja. Hakemukset sääntötoimikuntaan: saantotoimikunta_pj(a)scl.fi

Kilpailuvaliokunta on kilpailutoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa laadukkaita kotimaisia kilpailutapahtumia tiiviissä yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin kanssa. Hakemukset kilpailuvaliokuntaan: kilpailuvaliokunta_pj(a)scl.fi