Uutiset > Yleinen > SCL tiedottaa: hallituksen kokoustiedote 8/2019

SCL tiedottaa: hallituksen kokoustiedote 8/2019

SCL:n liittohallitus piti vuoden kahdeksannen kokouksensa perjantaina 14.6.2019. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

• Toiminnanjohtaja tiedotti hallitusta ajankohtaisista asioista
-> Toimisto on muuttanut Pitäjänmäelle Sporttitaloon
-> Tapahtumakoordinaattori Essi von Bellin vanhempainvapaa jatkuu. Tinja Aistolan lähtiessä
uusiin haasteisiin, vanhempainvapaan sijaiseksi valittiin Josefina Palvalin.
-> Toiminnanjohtaja vierailee Norjassa edistämässä Pohjoismaista yhteistyötä.

• Linjattiin hallituksen ja valiokuntien palkkioista vuodelle 2020 esitettäväksi syyskokoukselle.
• Linjattiin kolmesta pääpainopisteestä vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan esitettäväksi syyskokoukselle.
• Käsiteltiin tammi-toukokuun taloutta ja ennustetta loppuvuodelle
• Keskusteltiin ulkomaalaisten tapahtumajärjestäjien kiinnostuksesta järjestää cheerleadingkilpailuja
Suomessa.
• Nimitettiin uusi jäsen kilpailuvaliokuntaan
• Käsiteltiin tuomaritoiminnasta tulleita palautteita
• Keskusteltiin Euroopanliitto ECU:n tulevasta kokouksesta Pietarissa. Kokouksen asialistaa ei ole vielä
julkaistu. Kokousedustajiksi lähtevät hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo ja hallituksen
varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen.

Samana viikonloppuna pidettiin myös hallituksen ja toimiston yhteiset strategiapäivät. Strategiapäivillä
saatiin viestintätoimisto Kaiku Helsingiltä sparrausta liiton tekeillä olevaan viestintästrategiaan. Toisena
isona kokonaisuutena käsiteltiin kilpailujärjestelmän muutosta. Kilpailujärjestelmän
muutoskeskustelussa oli mukana myös edustajat tuomarivaliokunnasta, sääntötoimikunnasta ja
aluevastaavista. Kilpailujärjestelmän muutosesitys lähtee lausunnoille jäsenistölle viimeistään elokuun
lopussa.

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 8.8.2019 Helsingissä