Uutiset > Yleinen > Hae mukaan valiokuntatoimintaan vuodelle 2020

Hae mukaan valiokuntatoimintaan vuodelle 2020

Suomen Cheerleadingliitossa toimii ensi vuonna kuusi valiokuntaa. Valiokuntatoimintaan haetaan mukaan vuosittain (pois lukien kurinpitovaliokunta) ja haku on nyt auki. Haku päättyy keskiviikkona 20.11.2019.

Suomen Cheerleadingliitossa toimii ensi vuonna kuusi valiokuntaa: nuorisovaliokunta, seuravaliokunta, tuomarivaliokunta (ja sääntötoimikunta), kurinpitovaliokunta, kilpailuvaliokunta ja uutena valiokuntana lajivaliokunta. Valiokuntatoimintaan haetaan mukaan vuosittain (pois lukien kurinpitovaliokunta) ja haku on nyt auki. Valiokuntiin haetaan tämän lomakkeen kautta. Haku päättyy keskiviikkona 20.11.2019.

Jokaisen valiokunnan/toimikunnan maksimi koko on 10 jäsentä + puheenjohtaja. Valiokuntiin/toimikuntaan voidaan valita myös varajäseniä varsinaisten jäsenten lisäksi.

Nuorisovaliokunta on elin, joka vastaa nuorten harrastajien osallistamisesta liiton toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Nuorisovaliokunnan jäsenten tulee olla 13–19-vuotiaita. Toimistolla nuorisovaliokunnasta vastaa koulutussuunnittelija Nita Rikström.

Seuravaliokunta on SCL:n seurakehittämistoiminnasta ja alueellisesta edunvalvonnasta vastaava elin. Seuravaliokunnassa tulee olla kattava edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) sekä eri alueella toimivista jäsenseuroista. Seuravaliokunta toimii aktiivisessa yhteistyössä aluevastaavien kanssa. Toimistolla seuravaliokunnasta vastaa seurakehittäjä Niklas Hagel.

Tuomarivaliokunta on cheerleadingin tuomaritoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on valvoa ja kehittää tuomaroinnin laatua Suomessa. Tuomarivaliokunnan alaisuuteen kuuluu sääntötoimikunta. Tuomarivaliokunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja.

Sääntötoimikunta on cheerleadingin kilpailusäännöistä vastaava elin. Sääntötoimikunta valmistelee vuosittain tarvittavat sääntökoulutukset jäsenistölle ja kilpailusääntömuutokset hallitukselle. Sääntötoimikunnan jäsenten tulee olla tuomarikoulutettuja.

Kilpailuvaliokunta on kilpailutoiminnasta vastaava elin, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa laadukkaita kotimaisia kilpailutapahtumia tiiviissä yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin kanssa. Kilpailuvaliokunta on vahvasti operatiivinen elin, jolla on merkittävä rooli liittojohtoisten kilpailuiden järjestämisessä. Toimistolla kilpailuvaliokunnasta vastaa tapahtumakoordinaattori Josefina Palvalin.

Lajivaliokunta on uusi valiokunta, jonka tarkoituksena on tuoda urheilijoiden, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden näkökulmaa lajin kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Lajivaliokunta pohtii ensi vuonna mm. osaamisen lisäämistä ja omalta osaltaan kilpailujärjestelmän muutosta. Lajivaliokunnassa tulee olla kattava edustus molemmista alalajeista sekä seka- ja naisten joukkueista. Lisäksi lajivaliokuntaan halutaan edustus SCL:n erikokoisista (pieni, keskisuuri ja suuri) ja eri alueella toimivista jäsenseuroista. Valiokuntaan tullaan valitsemaan tasaisesti urheilija-, valmentaja- ja eri seuratoimija jäseniä. Lajivaliokunta hyödyntää toiminnassaan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Toimistolla lajivaliokunnasta vastaa lajikoordinaattori Jani Järvelin, tiiviissä yhteistyössä koulutussuunnittelijan ja seurakehittäjän kanssa.

Lisätietoja valiokunnista antaa valiokunnasta vastaava toimiston henkilö. Tuomarivaliokunnasta ja sääntötoimikunnasta lisätietoja antaa tuomarivaliokunnan puheenjohtaja Saara Martikka, tuomarivaliokunta_pj(a)scl.fi.