Uutiset > Hallituksen kokoustiedote > SCL hallituksen kokoustiedote 1/2020: SCL hallitus järjestäytyi

SCL hallituksen kokoustiedote 1/2020: SCL hallitus järjestäytyi

Suomen cheerleadingliiton hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 14. tammikuuta. Hallituksen jäsenten vastuualueet on jaoteltu liiton strategisten kokonaisuuksien mukaisesti. Strategiset kokonaisuudet ovat aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena, kehittyvät rakenteet menestyvän huippu-urheilun takana sekä lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii seuraavan kaksivuotiskauden ajan Riikka Taivassalo. Puheenjohtaja toimii liiton operatiivista toimintaa johtavan toiminnanjohtajan esimiehenä ja vastaa hänen kanssaan liiton strategian, hallinnon ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi puheenjohtaja johtaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa liiton vaikuttamistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Uutena elimenä vuonna 2020 SCL perustaa kansainvälisen vaikuttamisen verkoston, johon kutsutaan kaikki kansainvälisten kattojärjestöjen hallituksen ja valiokuntien jäseninä olevat suomalaiset. Verkostoa johtaa puheenjohtaja ja siihen kuuluu hallituksesta lisäksi varapuheenjohtaja. Verkosto kokoontuu vuonna 2020 kaksi kertaa keskustelemaan teemoista, jotka tänä vuonna nousevat esille kansainvälisissä toimielimisissä ja joita SCL haluaa niissä edistää. Verkoston tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansainvälisissä toimielimissä toimivien suomalaisten välillä sekä antaa vertaistukea kaikille toimijoille.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin jo viime vuonna pestiä hoitanut Virpi Huuskonen. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä, osallistuu hallituksen kokousten valmisteluun ja kansainväliseen toimintaan. Virpi on lisäksi toisena hallituksen vastuuhenkilönä huippu-urheilun strategisessa kokonaisuudessa ja vastaa tulevana vuonna yhdessä lajikoordinaattorin kanssa mm. liittojohtoisen sekamaajoukkueen käynnistämisestä. Virpi toimii myös hallituksen yhteyshenkilönä tuomarivaliokuntaan ja sääntötoimikuntaan.

Toisena huippu-urheilun strategisen kokonaisuuden vastuuhenkilönä jatkaa hallituksen jäsen Katri Kakkuri. Katri seuraa tehtävässään lajivaliokunnan toimintaa ja toimii lajikoordinaattorin tukena huippu-urheilun strategian kehittämisessä. Katri toimii lisäksi kevään 2020 liittojohtoisten maajoukkueiden joukkueenjohtajan tukena ja on mukana MM-matkalla Orlandossa huhtikuussa hänen ja maajoukkueiden tukihenkilönä.

Uutena vuodelle 2020 hallitukseen valittu Ina Tiittula vastaa tulevana vuonna toisena henkilönä aluetoiminnan ja seurakehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Inan kokemusta suuren seuran toiminnasta, liiton koulutustoiminnnan kehittämisestä sekä erityisliikunnan osaamisesta hyödynnetään erityisesti EU:n rahoittamassa Inclusive Cheerleading -hankkeessa sekä seuratoiminnan ja koulutusten strategisessa kehittämisessä. Ina toimii lisäksi hallituksen yhteyshenkilönä kurinpitovaliokuntaan.

Hallituksen jäsen Tiina-Mari Asikainen jatkaa tehtävässään cheertanssin erityisosaajana sekä toimii toisena vastuuhenkilönä aluetoiminnan ja seurakehittämisen strategisessa kokonaisuudessa. Tiina-Mari toimii seurakehittäjän tukena erityisesti aluetoiminnan ja aluevastaavien työn kehittämisessä sekä toimii hallituksen yhteyshenkilönä seuravaliokuntaan.

Hallituksen jäsen Maiju Hautamäki jatkaa toisena vastuuhenkilönä viestinnän ja vaikuttamisen strategisessa kokonaisuudessa. Maiju on osa vuonna 2020 perustettavaa viestintäryhmää ja seuraa erityisesti alkuvuonna 2020 viimeisteltävän vaikuttamisstrategian toimeenpanoa. Maiju on lisäksi hallituksen yhteyshenkilö kilpailuvaliokunnassa.

Viestinnän ja vaikuttamisen strategisen kokonaisuuden ja viestintätyöryhmän toisena jäsenenä jatkaa hallituksen jäsen Arina Kalaeva. Arina vastaa viestintätyöryhmässä erityisesti sisällöntuotannon koordinoinnista kansainvälisisissä arvokilpailuissa. Arina toimii lisäksi hallituksen vastuuhenkilönä nuorisovaliokunnassa.

Alkuvuoden hallinnolliset asiat ja SCL edustajat kv-liittojen vuosikokouksiin
Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös hallituksen toimintaperiaatteista ja käsiteltiin vuoden vaihteeseen liittyviä hallinnollisia asioita, mm. päivitettiin hallinto-ohjesääntö ja matkustussääntö.

Lisäksi hallitus käsitteli tammikuun alussa tulleen eteläisen aluevastaava Mira Lehtisen eropyynnön ja päätti toimenpiteistä. Uuden eteläisen aluevastaavan etsintä käynnistetään heti ja uusi henkilö voidaan nimittää toimeensa jäljellä olevaksi kaudeksi eli tämän vuoden loppuun asti kevätkokouksessa. Uuden henkilön löytymiseen asti eteläisen aluevastaavan tehtäviä hoitaa seurakehittäjä Niklas Hagel. Tämän vuoden syyskokouksessa kaikki aluevastaavat nimitetään uudelle kaksivuotiskaudelle.

Hallitus otti tiedoksi vaasalaisseura West Coast Vikings ry:n eroamisilmoituksen. Seuran cheerleadingtoiminta on siirtynyt toiseen seuraan.

Lisäksi hallitus päätti SCL edustajista vuoden 2020 kansainvälisten liittojen ICU ja ECU vuosikokouksiin. ICU:n vuosikokous järjestetään MM-kilpailujen yhteydessä 1.5. Orlandossa ja Suomea edustaa kokouksessa hallituksen varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen sekä hallituksen jäsen Katri Kakkuri. Todettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo kuuluu ICU hallitukseen ja edustaa näin ollen kokouksessa maailmanliittoa. ECU:n vuosikokous järjestetään EM-kilpailuiden yhteydessä 2.7. Veronassa ja Suomea edustaa hallituksen puheenjohtaja Taivassalo sekä varapuheenjohtaja Huuskonen.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa 27.1. jolloin käsittelyssä on mm. palautteet kilpailujärjestelmän uudistamisen aluekiertueelta sekä valmistautuminen samaa teemaa käsittelevään verkostopäivään helmikuun alussa.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi