Uutiset > Yleinen > Seuratoiminnan verkostopäivistä lisäpontta seurojen ja lajin kehittämistyöhön

Seuratoiminnan verkostopäivistä lisäpontta seurojen ja lajin kehittämistyöhön

Suomen Cheerleadingliitto järjestää vuonna 2020 neljä jäsenistölle avointa verkostopäivää vuoden seurakehitysteemojen, valmennuskulttuurin kehittämisen ja kasvuun vastaamisen, ympärille.

– Liiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea jäsenseuroja sekä kehittää lajia ja lajikulttuuria. Seuratoiminnan verkostopäivät ovat yksi osa seuroille suunnattua monipuolista seurapalvelutarjontaamme, kertoo Suomen Cheerleadingliiton seurakehittäjä Niklas Hagel.

Valmennuskulttuuri ja kasvuun vastaaminen eivät ole valikoituneet verkostopäivien teemoiksi sattumalta, vaan ne on valittu teemoiksi vuoden 2019 aikana tehtyjen valmennuskulttuurikyselyn ja seurakyselyn perustella. Seurakehitystyön teemojen ja toimien suunnittelu on monivaiheinen prosessi.

– Perustan seurapalveluiden kehittämiselle luovat seurojen itse määrittämät tarpeet ja toiveet, joita ilmenee muun muassa teettämissämme seurakyselyissä tai tekemillämme seuravierailuilla. Kun seurojen toiveisiin yhdistetään suoraa harrastajilta, valmentajilta ja huoltajilta tulleet palautteet sekä lajin kansainväliset linjaukset ja trendit, ollaan jo aika pitkällä. Tämän lisäksi meidän tulee olla ajan tasalla meitä ympäröivästä maailmasta ja osata esimerkiksi arvioida miten seuratoiminta ja liikunnan harrastaminen muuttuu Suomessa tulevaisuudessa, Hagel kertoo.

Suomen Cheerleadingliitto tekee jatkuvaa tutkimustyötä ja kerää tietoa lajin ja seurojen tilanteesta sekä hyödyntää toimintansa suunnittelussa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tehtävää liikuntatutkimusta. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tehtiin merkittäviä lisäsatsauksia seurakehittämiseen ja panostukset näkyvät myös liiton budjetissa.

– Puhumme paljon hyvinvoivista seuroista lajin kehittymisen ja urheilijoiden menestymisen taustalla. Tästä syystä meille on tärkeää, että seurapalvelut ovat kaikkien jäsenseurojemme saavutettavissa, Hagel sanoo.

Saavutettavuuden parantamiseksi vuoden 2020 verkostopäivät ovat jäsenseuroille maksuttomia ja osallistumismahdollisuuksia verkossa on lisätty. Verkostopäivät on sijoiteltu myös entistä kattavammin eri puolille Suomea.

– Etenkin sähköisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen on yksi vuoden 2020 merkittävimmistä toimenpiteistä. Tämän osalta suunnittelutyö on vielä kesken, sillä joudumme tilaisuuskohtaisesti selvittämään mahdollisuuksia sekä teknisen kaluston että tilaisuuden sisällön näkökulmasta. Tavoite on, että mahdollisimman moni tilaisuus olisi saavutettavissa myös verkossa joko livenä tai jälkitallenteena, Hagel kertoo.

 

Vuonna 2020 järjestettävät koko jäsenistölle avoimet verkostopäivät:

21.3.2020 – Valmennuskulttuuri Cheerleadingissa 1/2, Vierumäki

18.4.2020 – Cheerleadingin kasvuun vastaaminen 1/2, Joensuu

29.8.2020 – 30.8.2020 – Valmennuskulttuuri Cheerleadingissa 2/2, Tampere

24.10.2020 – Cheerleadingin kasvuun vastaaminen 2/2, Vierumäki

 

Lisätietoja:
Niklas Hagel
Seurakehittäjä
040 840 3504
niklas.hagel@scl.fi