Uutiset > Yleinen > SCL hallituksen kokoustiedote 9/2020

SCL hallituksen kokoustiedote 9/2020

Suomen Cheerleadingliiton hallitus on kokoustanut tiivistetyllä aikataululla koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ja piti vuoden yhdeksännen kokouksensa torstaina 2. huhtikuuta. Kokouksessa päätettiin kesäkuulle suunnitellun Summer Cheer Cup -kilpailun perumisesta, siirretyn kevätkokouksen uudesta päivämäärästä sekä tarkistetalousarviosta vuodelle 2020.

Summer Cheer Cup -kilpailu on peruttu

Kesäkuulle suunniteltu Summer Cheer Cup -kilpailu perutaan. Hallitus myös päätti pitäytyä jo maaliskuussa tehdyssä päätöksessä siitä, että lisenssin hallinto-osan maksuja ei palauteta, vaikka kilpailutoiminta lisenssikauden osalta onkin jouduttu perumaan poikkeusolosuhteiden vuoksi. Lisenssien hallinto-osalla katettavat toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat juosseet alkuvuodesta täysin normaalisti ja jatkuvat myös toiminnan keskeytyksen aikana.

Vuoden 2020 tarkistetalousarvio

Vuoden 2020 tarkistetalousarvio on tehty tällä hetkellä sillä oletuksella, että toimintaa päästään jatkamaan poikkeustilan jälkeen normaalisti elokuussa. Mikäli seuraavien kuukausien aikana näyttäisi siltä, että tämä oletus ei tule toteutumaan, hallitus tarkastelee taloutta uudelleen. Poikkeustilan aiheuttama toiminnan keskeyttäminen ja erityisesti kaikkien kevään kilpailuiden peruuttaminen sekä lisenssimyynnin pysähtyminen aiheuttaa Suomen Cheerleadingliiton vuoden 2020 budjettiin yli 200 000 euron loven. Vuoden 2020 budjetti oli tehty alun perin noin 17 000 euroa alijäämäiseksi. Hallituksen nyt hyväksymä tarkistetalousarvio on noin 80 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan omasta pääomasta.

Osa talouden sopeutuksesta aiheutui niin sanotusti koronakriisin seurauksena. Eniten kriisin seurauksena syntyneitä vaikutuksia tuli huippu-urheilun puolelle MM-kilpailuiden siirtämisen ja EMkilpailuiden perumisen myötä. Muut kuin koronakriisin aiheuttamat sopeutustoimet on pyritty löytämään siten, että niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutuksia suoraan seuroihin kohdistuviin tukipalveluihin ja toimintaan. Nyt päätetyt sopeutustoimet mahdollistavat myös sen, että toistaiseksi liiton henkilöstöä ei ole tarvetta lomauttaa. Henkilöstön työpanos ohjataan toiminnan kehittämistyöhön ja seurojen tukitoimenpiteiden vahvistamiseen poikkeustilan aikana.

Talouden sopeutustoimina hallitus päätti mm. siirtää ennen koronakriisin puhkeamista käynnistetyn uuden järjestösihteerin rekrytoinnin syksyyn. Näin ollen toimistolla työskentelee tällä hetkellä yksi henkilö vähemmän. Myös tälle vuodelle suunniteltu liiton ulkoasun uudistaminen siirretään myöhempään ajankohtaan. Hallituksen ja joidenkin valiokuntien toimintaa päätettiin jatkaa myös poikkeustilan jälkeen osittain etänä, jolloin säästetään matka- ja kokouskuluissa. Kansainvälisen toiminnan osalta kulut minimoidaan ja SCL:n edustajista kv-järjestöjen vuosikokouksiin päätetään uudestaan, kun niiden uudet ajankohdat selviävät.

Kilpailutoiminnassa nyt päätetyt sopeutukset tulevat näkymään syksyllä siten, että syksyn liittojohtoisissa ja seurayhteistyökilpailuissa ei jaeta mitaleja. Kärkikolmikkoon sijoittuneille joukkueille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta tilata mitalit omalla kustannuksella jälkikäteen. Pokaalit jaetaan normaalisti. Myös tälle vuodelle suunniteltu uudistus liiton level 1-4 kilpailuissa tarjottavista spottereista siirretään seuraavalle vuodelle. Myös tänä vuonna käynnistetty Hit -kampanja tullaan toteuttamaan hieman pienempänä ja seuroille jaettava palkintosumma tulee olemaan 10 000 euron sijasta 5000 euroa.

Seuroille suunnattujen palveluiden ja koulutusten osalta säästöjä haetaan tilavuokrista, matkakuluista ja ulkopuolisista kouluttajista niissä aiheissa, joissa osaamista löytyy myös liiton sisältä.
Olosuhdetyöhön suunniteltua työkalua ei ole alkuvuoden aikana todettu tarkoituksenmukaiseksi, vaan olosuhdetyöhön on jo käytetty muita tehokkaampia keinoja ja näin ollen työkalun kustannuksista saadaan myös säästöjä.

Varainhankinnan osalta hallitus varautuu siihen, että koronakriisin aiheuttama poikkeustila voi näkyä syksyn kilpailujen osallistujamäärissä ja lisenssin ostajissa. Näin ollen tarkistetalousarvioon on asetettu alkuperäistä huomattavasti maltillisemmat tavoitteet syksyn lisenssimyynnin osalta.

SCL kevätkokous 13.6.2020

Hallitus päätti lisäksi siirretyn kevätkokouksen päivämäärästä. Kevätkokous järjestetään lauantaina 13.6. Helsingissä, mikäli poikkeustilan olosuhteet niin sallivat. Jäsenistölle järjestetään huhtikuun lopussa keskustelutilaisuus kevätkokouksessa päätettäväksi tulevasta kilpailujärjestelmän uudistuksesta. Lisätietoja ja kutsu etäyhteyksillä järjestettävään tapahtumaan lähetetään pian. SCL hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 15. huhtikuuta ja keskustelee ainakin kilpailujärjestelmän uudistuksesta sekä tulevan syksyn kilpailutoiminnasta.

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi