Uutiset > Uutiset > SCL tiedottaa: hallituksen kokoukset 11/2020 ja 12/2020

SCL tiedottaa: hallituksen kokoukset 11/2020 ja 12/2020

Suomen Cheerleadingliiton hallitus kokoontui 11. ja 12. kerran tänä vuonna torstaina 7.5. ja maanantaina 11.5. Kokouksissaan hallitus keskusteli koronavirustilanteen etenemisestä ja valtioneuvoston ajantasaisten linjausten vaikutuksesta toiminnan käynnistämiseen. Hallitus myös päätti kevätkokouksen järjestelyistä ja kilpailujärjestelmään liittyvästä uudesta aluejaosta. Neljään alueeseen perustuva aluejako esitellään keskiviikkona 13.5. järjestettävässä CKK – cheerkeskiviikkoklubissa.

Valtioneuvosto antoi 4.5. linjauksia, joiden rajoissa urheiluseurojen on mahdollista aloittaa pienryhmäharjoittelu ulkotiloissa. Valtioneuvosto myös tiedotti 1.6. voimaan tulevista rajoituksista, jonka mukaan urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. 1.6. myös kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön. SCL hallitus vahvisti kokouksessaan jäsenistölle annettavat linjaukset harjoitustoiminnan aloittamisesta tässä vaiheessa 14.-31.5. väliselle ajalle. 1.6. alkavalle ajanjaksolle odotetaan vielä yksityiskohtaisempia linjauksia vastaavilta valtionhallinnon viranomaisilta mm. lähikontaktiin liittyen. Valitettavasti yksityiskohtaiset tarkennukset linjausten osalta ovat saamamme tiedon mukaan saatavilla aikaisintaan ensi viikolla.

Syksyn toimintoja supistetaan

SCL hallitus tarkasteli vuoden 2020 taloutta ja keskusteli varautumistoimenpiteistä tilanteessa, jossa kilpailutoimintaa ei syksyllä pystytä käynnistämään suunnitelmien mukaisesti. Yli 500 henkilön tapahtumat ovat kiellettyjä tällä hetkellä ainakin heinäkuun loppuun asti. Lisäksi hallitus varautuu siihen, että vaikka kilpailutoiminta pystyttäisiin rajoitusten puitteissa käynnistämään, se ei välttämättä toteudu odotuksien mukaisesti ja näin ollen tuotto- odotukset kilpailutoiminnasta jäävät pienemmiksi. Tällä hetkellä on lisäksi vielä epävarmaa, milloin joukkueet pääsevät lajinomaisen harjoittelun pariin ja koska kilpailukausi on järkevää näin ollen käynnistää. Mahdollisista muutoksista kilpailutoimintaan päätetään, kun lisätietoa rajoituksien jatkosta syksyn osalta on saatavilla.

Yllä olevan johdosta hallitus päätti liiton palvelutoiminnan supistamisesta syksyn 2020 osalta seuraavalla tavalla:
– Syksyn joukkueleirit perutaan (Coed Camp, Super Cheer x2 ja SMK- karsintakilpailuleiri).
– Syksyn maajoukkuerinkileiri perutaan
– Koulutustoiminta toteutetaan supistettuna ja seuroja tuetaan taloudellisesti koulutukseen osallistumisissa.
– Maajoukkuetoiminta käynnistetään supistettuna.
– Verkostopäivät järjestetään sähköisesti.
– Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus siirtyy vuodelle 2021.
– Valiokuntatoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla.

Syksyn palvelutoiminnan supistamisen johdosta SCL hallitus päätti liiton koko henkilöstön määräaikaisista osa-aikaisena toteutettavista lomautuksista enintään 90 päivän ajalle. Myös liiton järjestösihteerin palkkaus siirtyy edelleen eteenpäin.

Uusi aluejako kevätkokoukselle hyväksyttäväksi – tavoitteena neljä toimintakykyistä aluetta

Hallitus päätti kevätkokoukselle esitettävästä kilpailujärjestelmän uudistukseen liittyvästä uudesta aluejaosta, jossa alueita vuodesta 2021 lähtien olisi viiden alueen sijasta neljä. Uusi aluejako esitellään jäsenistölle uuden kilpailujärjestelmän tiimoilta järjestettävässä CKK- keskustelussa 13.5. ja se lähetetään jäsenistölle lausunnolle vielä ennen kevätkokousta. Aluejaon uudistuksen tavoitteena on luoda toimintakykyiset ja mahdollisimman eheät alueet, jotka vastaavat myös uuden kilpailujärjestelmän tavoitteisiin.

Kevätkokous järjestetään 13.6. – etäosallistuminen mahdollista

Kokoontumisrajoitusten noustessa kesäkuun alussa 50 henkilöön on SCL:n mahdollista järjestää kevätkokous suunnitellusti 13.6. erityisjärjestelyin. Eduskunnan hyväksymän poikkeuslain mukaan myös etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin voidaan koronaviruspandemian vuoksi mahdollistaa hallituksen päätöksellä. SCL hallitus päätti mahdollistaa myös etäosallistumisen kokoukseen. Kevätkokouskutsu osallistumisohjeineen toimitetaan jäsenistölle mahdollisimman pian.

SCL hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19. toukokuuta.

Lisätietoja: SCL hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi