Uutiset > Yleinen > Vastuullisen valmentajan verkkokurssi jokaiselle cheervalmentajalle

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi jokaiselle cheervalmentajalle

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi tarjolla maksutta vuoden loppuun asti.

Suomen Cheerleadingliitto haastaa kaikki cheerleadingvalmentajat ja -ohjaajat suorittamaan Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin.

Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin tavoitteena on edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä. Verkkokurssi lisää urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Kurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja valmentajille – lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta. Kurssin voivat suorittaa palkatut ja vapaaehtoiset valmentajat ja ohjaajat, mutta myös muut liikunnan ja urheilun parissa toimivat tahot. Kurssi on suoritettavissa missä ja milloin tahansa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Vastuullisuus ei ole yksittäinen projekti, vaan se on jatkuva itsensä ja toiminnan kehittämisen prosessi. Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on luotu valmentajien osaamisen kehittämisen tueksi. Verkkokurssi on osa urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja turvallisen toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin tavoitteena on myös pyrkiä ennaltaehkäisemään, ettei eettisten ja epäasiallista käyttäytymistä koskevien rikkomusten käsittelylle tulisi enää tulevaisuudessa tarvetta.

Suorittamalla kurssin valmentaja osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen valmennukseen. Kurssin suoritettuaan valmentaja saa kurssista todistuksen sekä meriitin Suomisportin Sporttitililleen. Kurssi on vuoden loppuun maksuton ja sen vuodenvaihteen jälkeen kurssimaksu on 10e/hlö. Kurssin suorittaminen tulee osaksi SCL:n koulutuspolkua, osana tason I-koulutusta sekä tähtiseuraprosessia.