Uutiset > Yleinen > Hallituksen kokoustiedote 4/2023

Hallituksen kokoustiedote 4/2023

Cheerleadingliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa maanantaina 27. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi. Lisäksi hallitus myönsi kevään 2023 ansiomerkit ja keskusteli kansainvälisistä asioista. Hallitus sai valmennuspäälliköltä katsauksen Cheerleadingliiton ja Vierumäen yhteistyöhön kansainvälisen osaamiskeskuksen kehittämisen edistämiseksi.

Hallitus päätti lisäksi aluevastaavajärjestelmän lakkauttamisesta. Aluevastaavat ovat tehneet alueillaan erinomaista työtä ja erityisesti viime vuosina on saavutettu tavoiteltua alueellista yhtenäisyyttä. Samaan aikaan aluevastaavien työtä ei ole pystytty liiton toimesta tukemaan ja resursoimaan halutulla tavalla ja näin ollen järjestelmä ei ole kehittynyt koko strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Digitalisaation myötä maantieteellisen aluejaon ei myöskään enää katsota palvelevan seurakehitys- ja koulutustoimintaa. Näin ollen vuoden 2023 aikana kehitetään uusi segmentointimalli, jossa seurat segmentoidaan useampien muuttujien avulla. Segmenttejä hyödynnetään seuraavalla strategiakaudella palveluiden kohdentamiseen erilaisille seuroille. Segmentit eivät vaadi erillisiä vastuuhenkilöitä, vaan ne toimivat palvelujen kehittämisen apuvälineenä kaikille liiton toimijoille. Aluejako säilyy kuitenkin edelleen muuttumattomana ja sitä hyödynnetään edelleen kilpailutoiminnan osa-alueella nykytilanteen mukaisesti.

Lisäksi hallitus keskusteli yhdistyssääntöjen muutoksista. Muutostarpeen aiheuttaa ennen kaikkea uuteen lisenssijärjestelmään siirtyminen sekä aluevastaavien toimenkuvan lakkauttaminen. Sääntöehdotus viimeistellään ja hallitus hyväksyy sen sähköisesti maaliskuun alussa. Sääntömuutokset tuodaan jäsenistön hyväksyttäväksi kevätkokoukseen 1.4.

Lisäksi hallitus vahvisti uusiin työsuhteisiin liittyviä hallinnollisia asioita ja sai katsauksen käynnissä olevien rekrytointien tilanteeseen.

Hallitus kokoontuu seuraavaan kokoukseensa 20. maaliskuuta.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo