Uutiset > Yleinen > Hae mukaan valmennusjohdon koulutusohjelmaan

Hae mukaan valmennusjohdon koulutusohjelmaan

Suomen Cheerleadingliitto käynnistää keväällä 2020 uuden Valmennusjohdon koulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu seuroissa työskenteleville ja vapaaehtoisena toimiville lajipäälliköille, valmennuskoordinaattoreille, valmennusvastaaville ja muille valmennuksen kehittämisen ja johtamisen vastuurooleissa toimiville. Koulutusohjelmassa pureudutaan valmennuksen suunnitteluun, valmennuskulttuuriin sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Koulutusohjelma pitää sisällään Suomen Valmentajat ry:n toteuttaman mentorointikoulutuksen, jonka jälkeen osallistuja voi järjestää mentoritoimintaa Suomen Valmentajien kouluttamana mentorina ja lisäksi hän voi halutessaan ryhtyä Suomen Cheerleadingliiton seuramentoriksi.

Koulutus sisältää kolme lähijaksoa, joihin osallistujan tulee sitoutua. Lähijaksot toteutetaan Helsingissä ja Vierumäellä, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutukseen valituille.

Koulutuksen ajankohdat:
8.2.2020-9.2.2020
7.3.2020-8.3.2020
4.4.2020-5.4.2020

Suomen Cheerleadingliitto subventoi koulutuksen hintaa osana seuratoiminnan ja valmennusosaamisen kehittämistä. Koulutuksen omavastuu osuus on 150€/henkilö ja lisäksi osallistuja vastaa itse matkakuluistaan. Liitto kustantaa majoituksen sitä tarvitseville lähijaksojen lauantai-sunnuntai yöksi. Majoitustarpeesta sovitaan osallistujien kanssa erikseen.

Koulutusohjelmaan valitaan noin 12 osallistujaa hakemusten perusteella. Koulutukseen valittavan tulee olla motivoitunut, halukas kehittämään itseään ja hänellä tulee olla valmiudet oppia koulutuksen sisällöstä. Etusijalla ovat hakijat, jotka toimivat jo valmennuksen vastuuroolissa seurassa. Vähintään yhden Suomen Cheerleadingliiton jäsenseuran tulee suositella hakijaa. Koulutukseen pyritään valitsemaan osallistujia tasapuolisesti eri seuroista ja alueilta. Hakuaika päättyy 31.12.2019 ja valinnoista ilmoitetaan 7.1.2020 mennessä.

Hae mukaan Valmennusjohdon koulutusohjelmaan:
https://my.surveypal.com/Valmennusjohdon-koultuusohjelma