Uutiset > Yleinen > SCL tiedottaa: hallituksen kokous 17/2020

SCL tiedottaa: hallituksen kokous 17/2020

SCL hallitus kokoontui vuoden 17. kokoukseensa lauantaina 5. syyskuuta hallituksen ja valiokuntien yhteisen strategiapäivän yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronaviruspandemian aiheuttamaa tilannetta, päätettiin loput kilpailujärjestäjät keväälle 2021, keskusteltiin huippu-urheilusta ja valmistauduttiin samana päivänä järjestettävään strategiapäivään. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yksi uusi jäsenseura, Kankaanpään Voimistelijat ry.

Hallitus keskusteli koronaviruspandemian aiheuttaman toimiston henkilökunnan lomautuksen aikaisista työjärjestelyistä. Osa-aikaisen työskentelyn vuoksi sähköposteihin ja puheluihin vastaamisessa voi esiintyä viivettä ja pyydämmekin jäsenseuroilta ja liiton luottamustoimisilta edelleen ymmärrystä ja kärsivällisyyttä vallitsevassa tilanteessa.

Hallitus päätti lopuista kevään 2021 kilpailujärjestäjistä ja kevään kilpailukalenteri paikkakuntineen ja järjestäjäseuroineen julkaistaan kokonaisuudessaan mahdollisimman pian. Haku kauden 2021–2022 kilpailujärjestäjäksi käynnistetään tämän syksyn aikana ja siinä yhteydessä käyttöön otetaan myös uudet kilpailujärjestäjien valinnan kriteerit.

Lisäksi hallitus keskusteli huippu-urheilusta ja totesi kaikkien liittojohtoisten maajoukkueiden urheilijavalinnat tehdyiksi. Lisäksi päätettiin hakeutua tänä syksynä mukaan olympiakomitean kesälajien kehitys- ja tukiprosessiin, jossa lajista ensin kerätään informaatiota ja yhteistyössä olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa kehitetään huippu-urheilun rakenteita vastaamaan niitä kriteereitä, joita varsinaisilta tukilajeilta vaaditaan.

Hallituksen kokouksen jälkeen lauantaina järjestetyssä hallituksen ja valiokuntien yhteisessä strategiapäivässä käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja käännettiin katseita jo tulevaan. Päivän aiheina olivat SCL:n vastuullisuusohjelma sekä organisaatiouudistus, jonka valmistelu nyt valiokuntien kanssa aloitettiin. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää SCL:n organisaatiota vastaamaan paremmin toimintaympäristöä ja strategian toteutumisen tavoitteita sekä tehostaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Esitys organisaatiouudistuksesta tulee osaksi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa.

Lisäksi jo syksyn ensimmäisessä kokouksessaan elokuussa hallitus päätti esittää syyskokoukselle juhlavuoden kunniaksi Taru Rautavuori-Knaben kutsumista ensimmäiseksi SCL kunniapuheenjohtajaksi. Rautavuori-Knabe toimi SCL:n puheenjohtajana vuosina 2002–2006. Rautavuori-Knaben kauden aikana SCL perusti ensimmäiset toimitilansa ja palkkasi ensimmäisen työntekijän. Lisäksi SCL hyväksyttiin tuolloin OKM:n valtionavustuksen piiriin ja kansainvälisten suhteiden osalta vahvistettiin pohjaa, joka mahdollisti mm. Suomen osallisuuden maailmanliitto ICU:n perustamisessa. SCL:n sääntöjen mukaan: ”Liiton kokous voi kutsua kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajiksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista.”.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 16. syyskuuta.

Lisätietoja: SCL puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi