Uutiset > Yleinen > Päivitetyt ohjeistukset (14.10.) seurojen harjoitustoimintaan – lisäyksenä mm. ohjeistus maskien käyttöön

Päivitetyt ohjeistukset (14.10.) seurojen harjoitustoimintaan – lisäyksenä mm. ohjeistus maskien käyttöön

Viime viikkojen uutiset ovat kertoneet jälleen koronavirustilanteen kiihtymisestä lähes koko
Suomessa. Koko urheiluyhteisön yhteisenä tavoitteena on ylläpitää turvallisia
harjoitteluolosuhteita, jotta seuratoiminta voi kiihtyvästä tilanteesta huolimatta jatkua. Yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös kaikkia cheerleadingseuroja ja haluamme muistuttaa
kaikkia jäseniämme alla olevista ohjeistuksista. Lisäksi päivitämme ohjeistusta mm.
maskikäytäntöjen osalta.

Myös Olympiakomitea on 9.10. julkaistussa päivitetyssä ohjeistuksessaan vedonnut
urheilujärjestöihin, jotta kaikki noudattaisimme jatkuvaa vastuullisuutta liikuntapaikkojen käytössä
ja niitä koskevien koronaohjeiden noudattamisessa. Kehotamme seuroja velvoittamaan jäseniään
noudattamaan annettuja ohjeita.

Suomen Cheerleadingliiton ohjeistukset täydentävät Suomen viranomaisten, alueellisten
viranomaisten ja Olympiakomitean antamia ohjeistuksia. Pyydämme seuroja seuraamaan tarkasti
oman alueen viranomaisten ohjeistuksia ja muokkaamaan seuran toimintakäytäntöjä tarvittaessa
niiden mukaan.

Kasvomaskia tulee käyttää aina kun se on mahdollista. Seuran tulee velvoittaa tapahtumiin ja
harjoituksiin osallistuvilta maskin käyttöä. Ohjeistus koskee THL:n mukaan 15 vuotta täyttäneitä.
Maskia ei tarvitse käyttää harjoitusten aikana. Suosittelemme hankkimaan maskeja valmentajien
ja muiden työntekijöiden käyttöön sekä velvoittamaan niiden käyttöä tilanteissa, joissa turvavälit
jäävät pieniksi tai niiden pitäminen on mahdotonta.

Harjoitustapahtuman järjestäjä (seura) on vastuussa harjoituksen turvallisuudesta.
Erityisjärjestelyistä ja toimintaohjeista kannattaa tiedottaa jäsenistöä aktiivisesti. Seurat tuottivat
kevään aikana erittäin monipuolista ja hyvää etävalmennusta ja toteuttivat alkukesästä
onnistuneesti pienryhmäharjoittelua. Näiden elementtien sisällyttäminen harjoitusohjelmaan myös
syksyllä on hyvä tapa vähentää lähikontaktien määrää.

Mikäli harjoituksia on samoissa tiloissa muiden lajien tai toimijoiden kanssa, kannattaa keskustella
heidän kanssaan yhteisistä säännöistä.

Muista nämä syksyn harjoitustoiminnassa:

– Osallistu harjoituksiin vain oireettomana.

– Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa

– Käytä vain omaa juomapulloa.

– Huolehdi tehostetusta siivouksesta harjoitushallissa.

– Noudata turvavälejä niissä harjoituksen osa-alueissa, joissa se on mahdollista.

– Pohdi pukuhuoneiden käytön välttämättömyyttä.

– Suunnittele aikataulut siten, että siirtymiset harjoituksiin ja sieltä pois eivät ruuhkauta tiloja ja
joukkueet eivät kohtaa toisiaan, näin rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan mahdollista
altistuneiden jäljitystyötä.

– Käytä maskia aina kun se on mahdollista. Maskin käytössä tulee huomioida siihen liittyvät ohjeet.
Maskia ei tarvitse käyttää harjoituksissa.

– Suosi lähikontaktia vaativissa harjoituksien osa-alueissa mahdollisimman paljon samoja ryhmiä.

– Vältä harjoituksissa huutamista.

– Mikäli käytössä on välineitä, huolehdi niiden puhdistamisesta.

– Noudata viranomaisten ohjeita ulkomailta palaamiseen liittyviin karanteeniohjeistuksiin liittyen.

– Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jäljitetään positiivinen koronavirustartunta, seuraa
viranomaisten ohjeita.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja ohjeistuksia päivitetään tarvittaessa.