Kiusaaminen jättää jäljet

Artikkeli saattaa aiheuttaa joissakin ahdistavia, pelottavia tai muita ikäviä tunteita. Muista puhua näistä tuntemuksista jonkun kanssa! Voit myös keskustella asiantuntijan kanssa esimerkiksi Et ole yksin -palvelun kautta.

Kiusaaminen jättää kiusattuun syvät näkymättömät haavat. Ne eivät näy ulospäin, mutta saattavat vaikuttaa henkilön elämään koko hänen loppuelämänsä ajan. Varsinkin lapsuudessa koettu kiusaaminen saattaa vaikuttaa henkilön elämään pitkälle aikuisuuteen ja kiusatun voi olla esimerkiksi vaikea luottaa muihin ihmisiin tai luoda läheisiä parisuhteita. He myös saattavat olla jatkuvasti varpaillaan, koska eivät tunne oloaan turvalliseksi tai ymmärretyiksi muiden seurassa. Pahimmillaan kiusaaminen voi murskata kiusatun uskon ihmisiin täysin. Hänen minäkuvansa ja itsetuntonsa saattavat hajota pirstaleiksi ja niiden takaisin kokoaminen on pitkällinen prosessi, joka vaatii aikaa ja ymmärrystä niin henkilöltä itseltään kuin hänen läheisiltäänkin.

Aina pelkkä läheisten tuki ei riitä. Kiusatut saattavat joutua hakemaan ammattilaisen apua monta kertaa elämässä. Avun saaminen ammattilaisen kautta saattaa joskus olla vaikeaa, mutta toisaalta puhuminen täysin ulkopuoliselle ihmiselle voi olla helpompaa. Kiusatun ei koskaan pidä hävetä pyytää apua muilta!

Valitettavan usein tosin käy niin, ettei kiusattu kerro asiasta kenellekään. Syynä saattaa olla häpeä tai pelko siitä, että puhuminen vain pahentaa asiaa. Monissa tapauksissa kiusattu saattaa myös uskoa, ettei puhuminen kuitenkaan auta asiaa. Voi myös olla niin, että kiusattu on puhunut jollekin asiasta, mutta kyseinen henkilö on vain kuitannut hänen murheensa epämääräisillä kommenteilla, kuten ”sinun pitäisi oppia pitämään puolesi” tai ”leikkiähän tuo vaan oli, ei siitä pitäisi loukkaantua”.

Tämä on täysin väärin ja saattaa herättää kiusatussa hyvinkin voimakkaita häpeän tunteita ja alkaa syyttämään itseään kiusaamisesta. Tämä puolestaan vain pahentaa oireita, joita kiusaamiseen liittyy.

Kiusaaminen vaikuttaa melkeinpä joka elämän alueella

Kiusaaminen saattaa lamaannuttaa kiusatun täysin. Kiusaaminen vaikuttaa niin fyysiseen jaksamiseen, henkiseen hyvinvointiin kuin peruselintoimintoihinkin. Kiusattu saattaa myös syrjäytyä täysin yhteiskunnasta tai hän saattaa vahingoittaa itseään. Osa kiusaamiseen liittyvistä oireista on lyhytaikaisia, mutta mukaan mahtuu suuri kirjo erilaisia pitkälle, vuosikymmenien päähän vaikuttavia henkisiä ja fyysisiä oireita.

Tyypillisesti ensimmäisiä henkisiä oireita, joita kiusatulle voi tulla, ovat muun muassa viha, masennus, ahdistus, paniikki, unettomuus, vetäytyminen muista aktiviteeteista ja ystävien seurasta sekä itsemurhaan liittyvät ajatukset. Fyysisiä oireita puolestaan ovat muun muassa mahakipu ja ruoansulatushäiriöt, huimaus sekä selittämättömät pää- ja lihaskivut. Urheilu- ja liikuntaharrastuksissa kiusatun suorituskyky myös tyypillisesti laskee, joka puolestaan vaikuttaa varsinkin joukkuelajeissa koko joukkueen turvallisuuteen.

Pitkälle elämään jatkuviin henkisiin oireisiin kuuluvat puolestaan esimerkiksi vaikeus luottaa ihmisiin, halu kostaa, vihan tunteet, huono itsetunto, ongelmat ihmissuhteissa, läheisten ihmissuhteiden ja sosiaalisten tilanteiden välttäminen, yleinen ahdistus, traumaperäinen stressihäiriö, epävakaiset mielialat sekä itsetuhoiset ajatukset.

Myös erilaiset fyysiset oireet saattavat jatkua pitkälle elämään. Näitä ovat muun muassa erilaiset kiputilat, nukkumisvaikeudet sekä syömis- ja sydänhäiriöt. 

Kiusatulle lapselle tai nuorelle saattaa myös kehittyä erilaisia päihdeongelmia (tupakka, alkoholi, huumeet). Joissakin tapauksissa voi myös käydä niin, että kiusatusta itsestään saattaa tulla kiusaaja.

Tätä listaa voisi jatkaa vielä pidempäänkin, mutta varmasti asia tulee jo tällä selväksi: kiusaaminen jättää syvät haavat kiusatun elämään. Jo tämän listan perusteella pitäisi olla itsestään selvää, että nyt viimeistään asiaan herätään kunnolla ja sallitaan lapsille ja nuorille kiusaamisvapaat liikunta- ja urheiluharrastukset.

Helppoa kiusaamisen kitkeminen ei ole, mutta eri tahojen yhteistyöllä ja ennaltaehkäisevillä toimilla saadaan vielä joku päivä urheilu- ja liikuntaharrastuksetkin täysin kiusaamisvapaiksi vyöhykkeiksi!