Myös kiusaaja tarvitsee apua

Kiusaamis-, häirintä- ja epäasiallisen käytöksen tilanteissa tapauksen uhrille tulee tarjota kaikki mahdollinen tuki ja apu. Itse kiusaajaa ei kuitenkaan pidä jättää huomiotta, vaan myös hänelle tulee tarjota mahdollisuus purkaa tapahtumat sekä omat tunteet luotettavan tahon kanssa.

Tutkimusten perusteella (mm. Vaikeneminen ei ole vaihtoehto (SUEK ry 2018) sekä Vanhempien opas (KiVa Koulu) kiusaaminen saattaa vaikuttaa myös kiusaajan elämään myöhemmällä iällä. Tämän takia tapahtumat on tärkeä käsitellä mahdollisimman perinpohjaisesti myös kiusaajan kanssa sekä tarjota hänelle apua kiusaamisen lopettamiseksi.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi kiusaajan aggressiivinen käytös voi ilmetä myös aikuisiällä, jos kiusaajan käyttäytymiseen ei puututa. Hän saattaa esimerkiksi käyttäytyä väkivaltaisesti tai aggressiivisesti pari- ja ihmissuhteissa tai väärinkäyttää päihteitä. Hänelle saattaa myös kehittyä erilaisia persoonallisuushäiriöitä ja hänen käytöksensä voi muuttua epäkunnioittavaksi muita ihmisiä kohtaan.

 

Miten keskustella asiasta kiusaajan kanssa

Tutkimusten perusteella lapset ja nuoret haluaisivat rankaista kiusaajia usein hyvinkin ankaralla otteella. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton laajan katselmuksen ”Jos siel ois joku kaveri” mukaan lapset ja nuoret esimerkiksi toivovat, että kiusaaja erotettaisiin seurasta tai että he eivät saisi tulla treeneihin.

MLL:n ja muidenkin tahojen tutkimuksissa kuitenkin todetaan, että tämä ei ole se tehokkain ja paras tapa toimia, vaikka rangaistukset tuntuisivatkin oikeudenmukaisilta lasten ja nuorten mielestä. 

Parhaat ratkaisut kiusaamisen kitkemiseen ovat joukkueen yhteishengen vahvistaminen sekä ryhmän tiivistäminen. Näillä keinoilla kiusaajan valta-asemaa joukkueessa saadaan vähennettyä ja joukkue saadaan helpommin puuttumaan kiusaamiseen sekä puhumaan siitä.

Kiusaajaa ei myöskään kannata kohdata suoraan kiusaamistilanteessa. Häntä ei esimerkiksi kannata käskeä pyytämään heti anteeksi, vaan ensin on syytä selvittää koko tilanteen kulku. Saattaa nimittäin olla, että ”kiusaaja” vain puolusti itseään.

Paras ratkaisu selvittää asiaa kiusaajan kanssa on puhua hänelle ensin kahden kesken. Vaikka tunteet kävisivät kuinka kierroksilla, tilanteessa täytyy pysyä rauhallisena ja olla korottamatta ääntään. Näin myös kiusaajalle opetetaan rauhallista ja avointa keskustelutapaa.