Hallituksen kokoustiedote 3/2020

SCL hallitus kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 13. helmikuuta. Kokouksessa päätettiin jäsenistölle lausunnolle lähetettävästä esityksestä kilpailujärjestelmän uudistamiseksi. Lisäksi hallitus käsitteli huippu-urheilun strategian toteutussuunnitelmaa ja sai ensimmäisen katsauksen vuoden 2019 tilinpäätökseen. Liiton uudeksi jäsenseuraksi hyväksyttiin Valkeakosken Voimistelijat ry.

Kilpailujärjestelmäuudistuksen tiimoilta järjestetty jäsenistön yhteinen workshop keräsi helmikuun ensimmäisen viikonlopun aikana Helsinkiin 45 osallistujaa 14 eri seurasta. SCL hallitus kiittää kaikkia aktiivisesta osallistumisesta. Kokouksessaan hallitus päätti esityksestä, joka lähetetään jäsenistölle lausunnoille viikolla 8. Esitys on valmisteltu workshopissa saavutetun enemmistön näkemyksen mukaisesti ja se tulee sisältämään kilpailukalenterit vuosille 2021 ja 2022. Lausuntopaketti sisältää myös esityksen ikärajoista. Jäsenistöltä toivotaan aktiivista lausumista esitykseen.

Hallitus myös päätti vuoden 2019 lopuista aluekilpailujärjestäjistä. Täydennyshaussa haettiin järjestäjiä lounaiselle ja pohjoiselle alueelle. Pohjoisen alueen syksyn kilpailut myönnettiin Silver Sharksille Seinäjoelle ja lounaisen alueen syksyn kilpailut myönnettiin TCS Smashille Turkuun. Lisäksi hallitus keskusteli seuroilta tulleista toiveista aluekilpailujen kaksipäiväisyyteen ja tuomariston tuplapaneeleihin liittyen. Hallitus linjasi, että tänä vuonna mahdollistetaan kilpailujen tuomariston tuplapaneeli tai kaksipäiväisyys niillä alueilla, joissa odotetaan kilpailijamäärän nousevan yli 1500 kilpailijaan/päivä. Jatkossa tämä otetaan huomioon jo kilpailujen haku- ja myöntöprosessissa.

Lajikoordinaattori Jani Järvelin esitteli hallitukselle huippu-urheilun strategian toimintasuunnitelmaa, jonka keskeisiä työtä ohjaavia tekijöitä ovat huippu-urheilun tähtiseuraohjelma, SCL:n osaamiskeskuksen kehittäminen sekä Olympiakomitean huippu-urheilun tukijärjestelmä. Katsaus strategian toteuttamiseen esitellään jäsenistölle kevätkokouksessa. SCL huippu-urheilun strategia hyväksyttiin syyskokouksessa 2019. Huippu-urheilu strategia löytyy täältä.

Lisäksi hallitus sai selonteon viime viikonloppuna Vierumäellä järjestetystä pohjoismaisten cheerleadingliittojen kokouksesta. SCL:n edustajina tapaamisessa toimivat puheenjohtaja Riikka Taivassalo, varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen sekä hallituksen jäsen Katri Kakkuri. Tapaaminen järjestetään vuosittain ja nyt oli Suomen isännöintivuoro. Ensi vuonna tapaaminen järjestetään Ruotsissa. Tapaamisen tavoitteena on päivittää kaikkien maiden ajankohtaiset kuulumiset, tulevan vuoden tapahtumat sekä keskustella yhteisistä linjoista ICU- ja ECU-vuosikokouksia silmällä pitäen.

Merkittävämpänä päätöksenä tältä viikonlopulta voi pitää yhteistä tahtotilaa siitä, että ECU:n toivotaan tuovan kesän vuosikokoukseen esitys ikärajamuutoksista, jotka nostaisivat ECU:n ikärajoja yhdellä vuodella ylöspäin. Näin ollen ikärajat olisivat tulevaisuudessa hieman lähempänä ICU:n vastaavia. Esitys päätettiin viedä eteenpäin ECU hallitukselle ja vaikuttamistyö sen ympärillä kohdistetaan myös jo muihin Euroopan maihin. Kokouksessa käytiin lisäksi paljon ajatuksenvaihtoa eri maiden käytännöistä mm. maajoukkuetoiminnan osalta. SCL edustajat esittelivät vieraille Vierumäen olosuhteita sekä käynnissä olevia valmentajakoulutuksiamme. Vieraat pääsivät seuraamaan myös maajoukkueiden harjoituksia.

SCL hallitus kokoontuu seuraavan kerran 2. maaliskuuta.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi

 

Cheerleadingin lajikulttuuria selvitetty kyselytutkimuksella

Suomen Cheerleadingliitto teetti jäsenilleen lajikulttuurikyselyn syksyllä 2019. Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja pohjana käytettiin Voimisteluliiton ja Taitoluisteluliiton omille jäsenilleen teettämiä kyselyjä, joiden tulokset julkaistiin vuoden 2019 aikana. Kysely suunnattiin urheilijoille ja huoltajille. Kyselyn keskeisiä teemoja olivat harjoitusten ilmapiiri, valmentajan toiminta ja epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvät henkilökohtaiset kokemukset. Kyselyyn vastasi 1170 henkilöä, joista urheilijoita 556 ja huoltajia 614. Lisäksi valmentajille tehtiin oma kysely, jolla haluttiin selvittää niitä haasteita, joita valmentajat itse kokevat työssään ja miten seurat ja Suomen Cheerleadingliitto voisivat heitä tukea.

Lue lisää ”Cheerleadingin lajikulttuuria selvitetty kyselytutkimuksella”

Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen

Suomen Cheerleadingliiton koordinoimalle hankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin hallinnoima Erasmus + -rahoitus. Kaksivuotisen ”Identification of barriers and best practices for inclusive cheerleading” -hankkeen tavoitteena on edistää erityisen tuen tarpeessa olevien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia cheerleadingin parissa. Lue lisää ”Suomen Cheerleadingliitolle EU-rahoitusta Inclusive Cheerleading -hankkeeseen”

SCL tiedottaa: Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen saajat 2019 on julkaistu – SCL:n jäsenseurat saivat yhteensä 69 200€ tukea

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu seuran toiminnan kehittämiseen. Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi tuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa. Lue lisää ”SCL tiedottaa: Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen saajat 2019 on julkaistu – SCL:n jäsenseurat saivat yhteensä 69 200€ tukea”