Ohjeistus asteittaiseen lähiharjoitteluun palaamiseen ajalle 14.-31.5.

Valtioneuvosto antoi 4.5. linjauksia, joiden rajoissa urheiluseurojen on mahdollista aloittaa pienryhmäharjoittelu ulkotiloissa. Koronavirus epidemia ei ole ohi ja rajoituksia on noudatettava tarkasti, jotta asteittainen purku onnistuu turvallisesti.

Lue lisää ”Ohjeistus asteittaiseen lähiharjoitteluun palaamiseen ajalle 14.-31.5.”

CKK – Cheerkeskiviikkoklubin materiaalit nyt saatavilla

Poikkeusolosuhteiden takia harrastaminen ja seuratoiminta on uusien haasteiden edessä keväällä 2020. Tilanne on kaikille uusi, ja moni mietti, miten poikkeustilanteessa tulisi toimia. Suomen Cheerleadingliitto haluaa omalta osaltaan tukea jäsenseuroja ja seuratoimijoita, ja auttaa mahdollisimman paljon haastavan tilanteen kohtaamisessa. Tämän takia lanseeraattiin Cheerkeskiviikkoklubi eli CKK.

CKK:n aineisto on kerättynä CKK:n omalle sivulle, joka löytyy täältä.

Aineisto päivittyy kevään aikana toteutuneiden keskiviikkoklubien jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuotuista seuratukea 65 000 € cheerleadingseuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa vuosittain jaettavaa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 246 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 112. Avustukset kohdistuvat 63 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 30.

– Tänä vuonna cheerleadingseurojen hakemuksissa korostuivat palkkaushankkeet, joka näkyy myös tuettavien hankkeiden teemoissa. Tämä kertonee lajin kasvusta ja siitä, että seuroilla on kova tarve saada lisää käsipareja seuratoiminnan pyörittämiseen, arvioi Suomen Cheerleadingliiton seurakehittäjä Niklas Hagel.

Peräti kolme uusista tuettavista hankkeista sai täyden 15 000 € tuen, kun vuotta aikaisemmin yksikään cheerleadinghanke ei saanut maksimitukea.

– Vaikka ensi vuoden hausta ei ole vielä virallisesti informoitu, kannustan seuroja jo nyt aloittamaan pohdinnan tulevan vuoden seuratukien hakemisesta. Tärkeintä on, että seura löytää toiminnastaan aitoja kehitystarpeita, jotka istuvat seuratuen tavoitteisiin. Olen varma, että vuosien kasvun ja poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen tällaisia tarpeita on rutkasti, Hagel kommentoi.

Uudet hankkeet:
Black Diamond Cheerleaders ry – Seurakoordinaattorin palkkaus -15 000 €
Mikkelin Naisvoimistelijat ry – Cheerleading liikuttaa! – 15 000 €
Spirit Shakin’ Cheerleaders – Seurakoordinaattorin palkkaus – 15 000 €
Unity Cheer ry – Seurakoordinaattorin palkkaaminen – 9 000 €

Jatkohankkeet:
Dream Team Cheerleaders DTC ry – Tassupolku – 5 000 €
Golden Spirit ry – Kiertävä akrobatiavalmentaja – 6 000 €

Suomen Cheerleadingliiton jäsenseurat saivat vuonna 2020 tukea yhteensä 65 000 €, vuonna 2019 tukea cheerseuroille jaettiin 69 200 €. Vuoden 2020 cheerleadingseurat hakivat rahoitusta yhteensä 10 uuteen hankkeeseen, joista 4 hanketta rahoitettiin eli 40 % hankkeista sai myöntävän tukipäätöksen.

SCL hallituksen kokoustiedote 10/2020

Suomen cheerleadingliiton hallitus piti vuoden 10. kokouksensa 15.huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin kilpailujärjestelmän uudistusta. Lisäksi Muuramen Syke ry hyväksyttiin kokouksessa SCL:n jäseneksi.

Hallitus keskusteli kilpailujärjestelmän uudistuksesta ja päätti kevätkokoukselle esitettävän esityksen yksityiskohdista. Hallitus keskusteli mm. kilpailujärjestelmän uudistuksen yhteydessä uudistettavasta kilpailuiden talouden- ja työnjaosta liiton ja seurojen välillä. Tavoitteena on rakentaa taloudellisesti kestävä järjestelmä niin liiton kuin seurojenkin kannalta useiksi vuosiksi eteenpäin. Lisäksi hallitus keskusteli ikärajoista ja kilpailusäännöistä sekä niiden hyväksymisprosessista uudessa kilpailujärjestelmässä. Hallitus esittää, että uusi kilpailujärjestelmä saatettaisiin voimaan vuoden 2021 alusta ja seurojen järjestettäviksi suunnitellut kilpailut laitetaan seuroille hakuun välittömästi, kun esitys on hyväksytty.

Koska koronaviruskriisin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi kevätkokouksen järjestymisestä kesäkuussa ei vielä ole varmuutta, niin esitys uudeksi kilpailujärjestelmäksi esitellään jäsenseurojen johdolle suunnatussa keskiviikkoklubissa 13.5. ja se lähetetään ennakkoon tutustuttavaksi kaksi viikkoa etukäteen. Jäsenseuroja pyydetään samassa yhteydessä lähettämään uudistukseen liittyviä kysymyksiä ennakkoon, jotta niihin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti yhteisessä tilaisuudessa. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on tuoda jäsenistölle ennakkotietoa uudesta esitettävästä kilpailujärjestelmästä tilanteessa, jossa sen virallinen käsittely on siirtynyt aiottua myöhemmäksi.

Hallitus käsitteli myös jäsenseuralta tulleen aloitteen, joka koski siirtymistä uuteen kilpailujärjestelmään jo tulevan syksyn aikana. Hallitus ei näe perusteltuna aikaistaa vielä hyväksymättömän kilpailujärjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönoton aikaistamisella olisi vaikutuksia mm. liiton ja niiden seurojen talouteen, joille syksyn kilpailut on jo myönnetty. Talousvaikutusten seurauksena jouduttaisiin pohtimaan myös muiden jo toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimien leikkaamista tältä ja mahdollisesti tulevalta vuodelta.

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 7.5.2020.

Lisätietoja: Suomen cheerleadingliiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Taivassalo, riikka.taivassalo@scl.fi.